TAGDÍJFIZETÉSI SZABÁLYZAT

Általános rendelkezések

 1. A BLF KK SE alapszabályának értelmében minden BLF KK SE klubtagnak tagdíj megfizetési kötelezettsége van. - IV. 8.§ (2/e)
 2. A tagdíjat a tagság megszűnéséig kell fizetni! - IV. 7.§ (6)
 3. Ha a klubtag nem látogatja az edzéseket, ez nem mentesíti a tagdíj fizetése alól.
 4. A tagdíj a BLF KK SE tulajdona. A befizetett tagdíj a tagnak nem jár vissza.
 5. A BLF KK SE alapszabályának értelmében a tagdíj mértékét az egyesület elnöksége határozza meg. - VIII. 19.§ (2)

Havi tagdíj

 1. A bajnoki szezon folyamán a tagdíjfizetési időszak a tárgyév szeptember hónapjától a következő év június hónapjáig tart (tíz hónap). Az egyes edzéscsoportok számára a BLF KK SE elnöksége adhat engedélyt a tagdíjfizetés elengedésére.
 2. A tagdíjat az adott hó 1. és 30. napja között kell megfizetni. Ez a havi tagdíj.
 3. Havi tagdíjat minden körülmények között fizetni kell. Akkor is, ha a klubtag az adott hónapban bármilyen előre be nem jelentett okból nem látogatta a BLF KK SE edzéseit, rendezvényeit. (Az okok közé tartozik a betegség, sérülés, tanulmányi eredmény változása, más elfoglaltságok is!) A havi tagdíj átmeneti elengedésére, átütemezésére, mérséklésére a BLF KK SE elnöke, alelnöke írásban engedélyt adhat.
 4. Amennyiben a klubtag nem a BLF KK SE edzésein illetve versenyein szenved sérülést, ez nem mentesíti a havi tagdíj befizetési kötelezettsége alól.

Rendkívüli tagdíj

 1. Minden, a klubtag által a havi tagdíjon kívüli befizetés rendkívüli tagdíjként kezelendő.
 2. Egyes klubtagok, klubtagok csoportjai, vagy az egész tagság részére a klub elnöksége indokolt esetben rendkívüli tagdíjat írhat elő.
   Ilyen indokolt eset lehet pl.:
  • a klubtag általi rongálás fedezetére kiszabott rendkívüli tagdíj
  • a klubtagok csoportjából álló, csapat(ok) működtetéséből eredő rendkívüli költségek fedezetére kiszabott rendkívüli tagdíj
  • a BLF KK SE teljes tagságára kiterjedő, a BLF KK SE központi költségvetését érintő nem várt gazdasági esemény fedezetére kiszabott rendkívüli tagdíj

Tagdíj megfizetése

 1. A klubtag a tagdíj megfizetésekor az erre a BLF KK SE könyvelésében rendszeresített űrlapot aláírja, vagy a tagdíjat átvevőtől csekket kap.
 2. Űrlapon történő befizetés esetén a BLF KK SE edzője a tagdíjat csak akkor veheti át, ha a befizetéssel együtt az űrlapra a klubtag aláírása felkerült.
 3. Ha a klubtag a csekkes befizetést választja, akkor csak a kiállított csekk átvételével történhet a befizetés.
 4. A klubtag vagy az egyesület vitás esetben tagdíj befizetését utólag e két módszer egyikével igazolhatja.
 5. A BLF KK SE tagdíj beszedésére jogosult képviselője űrlap vagy csekk hiányában nem vehet át tagdíjat.
 6. A klubtag előre bejelentett külön kérésére a tagdíjat a BLF KK SE 11713005-20418959 számú számlájára átutalással is megfizetheti. Ezt az igényt a BLF KK SE alelnökével kell egyeztetni.

Késedelmes fizetés esetén alkalmazható szankciók

 1. Kéthavi tagdíjtartozás esetén a Klub elnöke vagy alelnöke a klubtag játékjogát az elmaradás kiegyenlítéséig felfüggesztheti. Azaz: a klubtag a tartozás ideje alatt BLF KK SE színeiben nem léphet pályára!
 2. Háromhavi tagdíjtartozás esetén a Klub elnöke vagy alelnöke a játékjog felfüggesztése mellett korlátozhatja a klubtag edzéslátogatáshoz való jogát!
 3. A klubtag tudomásul veszi, hogy tagdíjtartozását a BLF KK SE peres úton behajthatja.

Tagsági viszony felfüggesztése esetén

 1. Nem kell tagdíjat fizetni a klubtagnak akkor, ha tagsági viszonyát a klubbal határozott időre felfüggeszti, és ezen szándékát a Klub elnökének vagy alelnökének írásban előre közli.
 2. A tagdíjfizetési mentesség kizárólag a bejelentett tagsági viszony felfüggesztésének ideje alatt értendő.
 3. A felfüggesztés ideje alatt a felfüggesztést kérő klubtag a Klub szolgáltatásait nem élvezheti.
 4. Tagsági jogviszonyt utólag vagy visszamenőleg nem lehet felfüggeszteni.
 • Gyermek csapatunk - 2017

  U12 - 2017

 • Süni Kupa - Gödöllő

  I. Süni Kupa - Gödöllő

 • Olasz torna - 2017

  Pisa - 2017

 • Castelnuovo - 2017

  Castelnuovo - 2017

 • XV. Kerületi Polg. Hiv.

  Önkormányzat