HÁZIREND

 • Játékosaink az edzéseken és a mérkőzéseken egyaránt a Klub színeit képviselik.
 • Sporttevékenységüket az „Alapszabály” 8. §-ban foglaltak szerint kell végezniük.
  (A rendes tagok jogai és kötelezettségei)
 • Az edzésre a kezdés előtt 15 perccel kell megérkezni.
 • A foglalkozásokon lehetőség szerint a Klub hivatalos öltözékében kell részt venni.
 • Az edzéseken a játékosra bízott szereket, felszerelési tárgyakat csak rendeltetésszerűen szabad használni.
 • A terem és az öltözők rendjének megőrzése minden klubtag kötelessége.
 • A gyakorlatokat minden játékos köteles legjobb tudása szerint elvégezni.
 • Az edzésekről való távolmaradást az edző(k) felé jelezni kell (e-mail, telefon, személyes értesítés).
 • A mérkőzésekre a csapatlista összeállítása az edző(k) kizárólagos feladata.
 • Az edző(k) által kijelölt játékosoknak a mérkőzésen kötelező a megjelenés.
 • Ha egy játékos előrelátható okok miatt nem tud szerepelni az adott mérkőzésen, köteles értesíteni az edző(k)et legkésőbb a csapat kijelölésekor.
 • Ha a kijelölt játékos önhibáján kívül nem tud részt venni az adott mérkőzésen, erről a lehető legrövidebb időn belül telefonon értesítenie kell az edző(k)et.
 • Ha a mérkőzésen egy játékos előre nem jelzett hiányzása miatt a csapat (Klub) a Szövetség részéről büntetést kap - mérkőzés elvesztése, pontlevonás,kizárás -, a vétkes játékos fegyelmi büntetésben részesül.
 • A büntetés mértékét a Klub vezetése és az edző(k) állapítják meg.
 • A mérkőzés hivatalos kezdési ideje előtt 45 perccel a játékosnak a helyszínen jelen kell lennie.
 • A mérkőzés hivatalos személyiségeivel szemben sportszerű és együttműködő magatartást köteles tanúsítani (játékvezetők, asztalszemélyzet, szövetségi képviselők, edzők).
 • A mérkőzésen a sportszerűség és a Fair Play szellemében kötelesek viselkedni.
 • A mérkőzés után az ellenfélnek kötelező gratulálni.
 • Az edzéseket látogató szülőknek tiszteletben kell tartaniuk, hogy az ott folyó szakmai munkába nem szólhatnak bele.
 • Észrevételeikkel az edző(k)höz, vagy a Klub vezetőihez kell fordulniuk.
 • A problémák megbeszélésekor törekedni kell a konstruktív megoldásokra.
 • A szülők a Klub munkájának előmozdítása érdekében javaslatot tehetnek a klubvezetés felé.
 • A Klubhoz tartozó szurkoló szülők a gyermekek előtt kötelesek példamutatóan sportszerű magatartást tanúsítani.
 • A szülők segítsék az edző(k) pedagógiai munkáját, mozdítsák elő a csapaton (Klubon) belüli közösség építését. Tartózkodjanak a gyerekek bárminemű minősítésétől.
 • Ebben a szellemben vegyenek részt a Klub kiegészítő programjaiban, illetve biztosítsák gyermekük részvételét az eseményeken.
 • A Klub a klubélet eseményeiről hivatalos formában a www.blf.hu honlapon tájékoztatja tagjait.
 • Ezen felül az edző(k) és a klubvezetés e-mailben is tájékoztathatják a tagságot.
 • Gyermek csapatunk - 2017

  U12 - 2017

 • Süni Kupa - Gödöllő

  I. Süni Kupa - Gödöllő

 • Olasz torna - 2017

  Pisa - 2017

 • Castelnuovo - 2017

  Castelnuovo - 2017

 • XV. Kerületi Polg. Hiv.

  Önkormányzat